Pitanja i odgovori


Nakon isteka ugovora sa HEP-om po kojoj se cijeni prodaje proizvedena struja u mrežu sa privatne kuće? Gost (13-12-2012)

Nakon isteka struja će se prodavati po istoj cijeni po kojoj se i kupuje, znači bez subvencija kroz otkup jer te subvencije traju 14 godina, kao ugovor i ugovor s državom.

U slučaju radova na niskonaponskoj mreži, HEP isključuje napon na istoj. Što se u tom slučaju događa sa solarnom elektranom? Gost (18-11-2012)

Elektrana mora iz siguronosnih razloga imati automatiku koja ju u slučaju nestanka struje iz bilo kojeg razloga (radovi, kvar, udar groma...) mora isključiti iz pogona odnosno iz mreže.

Na koji se način može koristiti voda iz termike tj. dali se može koristiti i kao topla voda za tuširanje i za grijanje prostora (centralno grijanje)? Gost (18-11-2012)

Voda se može koristiti i za jednu i za drugu namjenu, samo je potrebno spojiti sistem centralnog na termiku.

A koji su uvjeti za postavljanje panela na krov, tj. da li ulogu ima gdje se kuća nalazi: selo, grad, kuća na osami? Gost (14-11-2012)

Nema uvjeta što se same lokacije objekta tiče, važno je samo da ima priključak na elektro mrežu. Kao što nema veze ni u kojem se dijelu Hrvatske nalazi objekat. U cijeloj RH je solarna elektrana isplativa, kako nama za najam krova tako i za Vašu investiciju.

Kolika je trenutačna cijena otkupljene struje i dali može doći do smanjenja cijene odlikom Vlade ili nekih drugih ustanova? Gost (24-10-2012)

Cijene su kako slijedi:
U RH imamo propisana 3 razreda:

  • Od 0 -10 kW 2,63 kn, s termikom 3,15kn
  • Od 10 - 30 kW 2,23 kn, s termikom 2,46 kn
  • Od 30 ->> kW 1,65 kn, s termikom 1,69 kn


Termika znači sustav zagrijavanja sanitarne vode, odnosno RH dodatno nagrađuje 2 izvora energije sa istog krova – jedan je izvor električne energije, a drugi je izvor toplinske energije.

Što se tiče promjene cijena, to ne mogu znati, jer što će se dešavati u budućnosti teško je predvidjeti. Jedna je stvar jasna, imamo rok od do 2020. godine da napravimo 20 % proizvedene energije iz obnovljivih izvora, a ako to ne napravimo slijede penali od EU. Dakle mislim da ta cijena u dogledno vrijeme neće padati, jer se inače neće moći ispoštovati rok koji nam je EU dao.

Da li se može nekretnina prodavati u periodu 14 g? Gost (15-10-2012)

Da, može se prodati ali s obavezom prijenosa ugovora o prodaji el. energije ili najmu krova na novog vlasnika. Ugovor je vezan i na nekretninu a ne samo na vlasnika. U principu, s instaliranom elektranom nekretnini je samo podignuta vrijednost, jer i ta solarna elektrana vrijedi određeni iznos, pa se i to može naglasiti prilikom prodaje.

Da li je moguće postaviti panele na ravan krov? Gost (15-10-2012)

Da moguće je postaviti solarnu alaktranu na i na sve nagibe krovova, pa tako i na ravan krov.

Kolika je težina solarnih panela po kvadratnom metru ? Gost (24-09-2012)

Težina je do maksimalno 18 kg po metru kvadratnom, uključujući panele i nosivu konstrukciju.

Da li je potrebna gradevinska dozvola za ugradnju ploča? ? Gost (25-08-2012)

Za ugradnju solarnih panela na postojeći objekat sa važećom građevinskom dozvolom nije potrebna, a za postavljanje solarnih panela na zemljište je potrebna i građevinska i lokacijska dozvola.

Krov je na 4 vode i imam solarne kolektore na južnoj strani gdje je i dimnjak. Da li se postavljanje solarne elelktrane isplati stavljati na ostale tri strane svijeta s time da je jedan krovni prozor na istočnoj strani? Da li treba imati prostor za sakupljanje energije( baterije) ili energija ide direktno na HEP-ovu mrežu? Gost (04-07-2012)

Solarne panele postavljamo na sve strane svijeta osim na «čisti» sjever, odnosno sve dok krov ima otklon od sjevera barem 30°. Koristimo različite vrste panela ovisno o orijentaciji krova i njegovoj geolokaciji. Ne mogu Vam odgovoriti da li se isplati postaviti i na Vaš krov jer imam premalo podataka kao što su površina krova, dimenzije dimnjaka, dimenzija krovnog prozora, površinu koju pokrivaju postojeći kolektori.... Nije potreban prostor za skladištenje energije, odnosno baterije nego se predaje direktno u mrežu.
Ukoliko želite informacije o iskoristivosti Vašeg krova pošaljite nam više podataka ili nazovite za besplatan izvid Vašeg objekta.

Postoji li minimalna površina krova za solarnu elektranu? Gost (01-07-2012)

Da postoji minimalna površina krova, a to je ona površina na koju se može postaviti solarna elektrana snage minimalno 5 kW jer se ispod te snage ne isplati ugrađivati elektrana radi drugih, fiksnih troškova.. Za tu elektranu je potrebno cca 80 m2 ovisno o orijentaciji krova, na koliko voda je krov, da li postoje i koliko je krovnih otvora, koliko je i kako su pozicionirani dimnjaci.....Za svaki krov ide poseban proračun pa je ovih 80 m2 samo okvirni izračun.

Molim Vas da mi odgovorite da li postoji mogičnost postavljanje solarne elektrane na krov položen u smjeru istok -zapad ,istočna strana 100m2 ,a zapadna strana 140m2? Gost (01-07-2012)

Da moguće je postaviti solarnu elektranu i na krov koji je orijentiran istok-zapad. U tom slučaju se postavljaju polikristalni paneli i zauzimaju veću površinu nego da je orijentacija krova čisti jug (postavlja se oko 15 m2 panela za 1 kW snage elektrane). S obzirom na veliku površinu krova kod Vas bi se mogla instalirati elektrana snage 10 kW koja je i najisplativija. Ovo je okvirni izračun koji bi trebalo potvrditi izvidom na licu mjesta, jer u ovom trenutku ne znam koliko krovnih otvora imate, kako su pozicionirani dimnjaci, koliko ima zasjenjenih površina....

Što znači «full service» ugovor? Gost (21-06-2012)

Full service ugovor je ugovor o održavanju, čišćenju i osiguranju elektrane. Održavanje i čišćenje elektrane obavlja naša tehnička služba, a za osiguranje je zadužen Basler osiguranje.

Kako to mogu zamijeniti krov? Gost (21-06-2012)

To znači da možete novac od najma krova potrošiti na zamjenu krovišta. Mi možemo novac od najma krova isplatiti unaprijed i vi ga iskoristite za zamjenu krovišta. Mi Vam preporučimo naše partnere, krovopokrivače i dobavljače materijala, koji su povoljniji nego što je trenutno stanje na tržistu.

Da li kogu koristiti struju proizvedenu na mom krovu? Gost (20-06-2012)

Ne. Sva struja, odnosno električna energija se predaje u sustav javne mreže i na taj način prodaje HEP-u i ostvaruje subvencija.

Da li paneli rade nekakvu buku dok prizvode struju? Gost (14-06-2012)

Ne. I paneli i sva ostala oprema radi bešumno.

Imam vikendicu na jednom otoku, ne nepristupačnom terenu i nemam priključak struje. Da li je moguće instalirati solarne panele kod mene? Gost (14-06-2012)

Da. Ali tu se radi o drugačijem sistemu koji se zove otočni sistem, i kod takvih sistema sva proizvedena električna energija se sprema u akumulatore i koristi za vlastite potrebe, što znači da imate potpunu energetsku neovisnost. Kod takvog sistema nema otkupa od strane HEP-a. I tu opremu je moguće nabaviti kod nas.

Da li mogu dio proizvedene struje koristiti za vlastite potrebe a dio prodavati? Gost (13-06-2012)

Ne. Ali takav sistem (dio koristiti a dio prodavati) je neisplativ s obzirom da potrošenu električnu energiju plaćate puno manje nego što dobivate za onu koju proizvedete, znači puno više se isplati svu proizvedenu energiju prodati.

Koliko traje montaža solarnih panela na krov? Gost (12-06-2012)

Montaža solarnih panela traje 4 dana.

Koliko traje garancija ne solarne panele? Gost (11-06-2012)

garancija na solarne panele je 25 godina, a životni vijek i duži.

Što podrazumjevate pod "smanjenje troškova"? Gost (10-05-2012)

Pod smanjenje životnih troškova podrazumjevamo to da će te kao povlašteni proizvođač energije povećati mjesečni/godišnji prihod te na taj način smanjiti ukupne životne troškove.

BESPLATNI SAVJETI I IZVID OBJEKTA

Bez početnih ulaganja
do vlastite proizvodnje

Solarnim panelima
do smanjenja troškova

Ekološki osvješteno
proizvodnja struje